Oferta privind achiziționarea în rate a Cartușului eSpring continuă!

Oferta privind achiziționarea în rate a Cartușului eSpring continuă până pe 31 august 2016!

Comandă Cartuşul de rezervă eSpring (Comanda nr. 100186) în 12 rate fără dobândă!  – condiţiile de acordare sunt aceleaşi ca pentru celelalte produse eSpring/iCook.

Condiţiile de creditare pentru IPA/CPP la achiziţionarea produselor eSpring™ şi iCook™ în rate:

 

 • IPA/CPP trebuie să fie înregistrat de cel puţin 6 luni în afacerea Amway;
 • IPA/CPP trebuie să aibă un volum personal VPP de minim 200 VP timp de 6 luni pentru IPA, respectiv minim 100 VP timp de 6 luni pentru CPP;
 • IPA/CPP trebuie să respecte Politicile de afaceri Amway;
 • IPA/CPP trebuie să nu aibă nici un fel de datorii către Amway;
 • CPP are nevoie de garanţia Platinei up-line (cu înregistrare fiscală în România)

           Bonusul/discountul lunar al IPA/CPP trebuie să acopere rata lunară (rata lunară se calculează în funcţie de media ultimelor 6 luni de bonus);

 • Avans - minimum 25% din valoarea produsului achiziţionat;

           Maximum 75% din valoarea produsului se împarte în 12 rate lunare egale;

 • CPP trebuie să trimită copia CI cu specimen de semnătură
 • Nu se percepe dobândă la creditul acordat.

The special offer for purchase in installments the eSpring™ Water Treatment System Replacement Filter continues!

 

The special offer to purchase in installments the eSpring™ Water Treatment System Replacement Filter is up until the 31st of August 2016!

Purchase the eSpring™ Water Treatment System Replacement Filter (Ordering nr. 100186) in 12 payments in installments with no interests! The conditions to fulfill are the same as for the other eSpring/iCook products:

The conditions for an ABO/Member+ for purchasing eSpring and iCook items through payments in installments are:

 • ABO/Member+ has to be registered in Amway Business at least 6 months before;
 • ABO/Member+ has to have a PPV of minimum 200 PV for 6 months as ABO, respectively minimum 100 PV for 6 months as Member+;
 • ABO/Member+ has to respect the Amway Business Politics;
 • ABO/Member+ has to have no sort of debt towards Amway;
 • The Member+ needs to have the guarantee of the up-line Platinum (who is registered in Romania)

The monthly bonus/discount of the ABO/Member+ needs to cover the monthly rate (the monthly rate is calculated according to the average of the last 6 months bonus);

 •   Minimum 25% of the value of the purchased product has to be paid in advance.

Maximum 75% of the value of the purchased product will be divided into 12 equal payments in installments;

 • The Member+ needs to send a copy if his/her ID with the personal signature;
 • The granted credit perceives no profit.