Regula 4.3.3. referitoare la expunerea și comercializarea produselor Amway în spațiile publice

Regulile de Conduită Amway au fost modificate de la 1 martie 2017. Una dintre modificări este introducerea Regulii 4.3.3 referitoare la expunerea și comercializarea produselor Amway în spatiile publice. Pe scurt, aceasta prevede că IPA Amway pot să expună și să comercializeze produse Amway în cadrul unor evenimente temporare și/sau în cadrul unor locații selecte, după obținerea autorizării scrise din partea Amway și dacă produsele Amway completează și/sau sunt legate de serviciile oferite în acea locație.

Suntem siguri că mulți întreprinzători vor vedea noi oportunități de a-și dezvolta afacerea beneficiind de prevederile acestei Reguli. Ne dorim să vă fie ușor să aplicați corect noua regulă și să aveți succes, de aceea am pregătit un document cu cele mai frecvente Întrebări și Răspunsuri privind normele de aplicare a acestei reguli. Click aici pentru a vizualiza acest document.

Regulile de Conduită valabile de la 1 martie 2017, modelele de formulare pentru autorizare și documentul de Întrebări și răspunsuri sunt disponible pe www.amway.ro, după logare, în secțiunea Bibliotecă, categoria Documente juridice și BC.


The Rule 4.3.3. regarding exposing and selling Amway products in public spaces

 

The Amway Rules of Conduct have been modified since the 1st of March 2017. One of the changes is the insertion of the Rule 4.3.3 related to exposing and selling Amway products in public spaces. Briefly, according to this rule, the Amway Business Owners can expose and sell Amway products during temporary events and/or in selected locations, after receiving the written authorization from Amway, and if the Amway products complete and/or are connected to the services offered in those locations.

We are convinced that many ABOs will see the new opportunities to develop their business benefiting from the stipulations of this Rule. We hope you will apply easily and correctly the new rule and be successful, therefore we have prepared a file with the most frequent Questions and Answers regarding the norms of applying this rule. Click here to see the file.

The Rules of Conduct valid from the 1st of March 2017, the forms to be filled in for requesting the authorization, and the file with Questions and Answers are available on www.amway.ro, after login, in the Library section (Bibliotecă), Legal and BC Documents category (Documente juridice și BC).