Începând cu data de 14 martie 2017, prețurile produselor vor înregistra o creștere cu un procent mediu de 2%. Rata VP/VA va fi ajustată de asemenea, la valoarea de 6,458.

 

Listele de prețuri actualizate vor fi disponibile în format tipărit, precum și online în versiune PDF, putând fi accesate pe Amway online.

Informațiile detaliate despre noile materiale actualizate vor fi publicate în ediția următoare a acestui newsletter.

 


Price Adjustment

 

Starting with 14th of March, 2017, product prices will increase by an average of 2%. The PV/BV ratio will be also adjusted to 6,458.

 

Updated price lists will be available in print and in PDF version accessible on Amway online.

Updated information about the new updated materials will be published in the next newsletter.