Setul de Start a fost actualizat în data de 14 martie 2017, pentru ca primii pași în începerea unei afaceri Amway să fie mai ușori pentru noii IPA.

Versiunea revizuită a Setului de Start conține toate componentele esențiale:

 • Catalogul produselor (disponibil și separat cu numărul de comandă 239065).
 • Lista de prețuri AMWAY™ pentru întreprinzători (disponibilă și separat cu numărul de comandă 118408).
 • Broșura „Alegerea ta”, care conține detalii suplimentare despre opțiunile și avantajele disponibile în primele zile de la începerea afacerii.

 

Datorită folosirii intensive a materialelor online și folosirii din ce în ce mai scăzute a versiunilor tipărite, vom scoate din uz următoarele articole în format tipărit, începând cu martie 2017:

 • Pliantul „Prezentarea oportunității Amway”
 • Ghidul rapid de Start
 • Formularul și plicul obișnuite pentru comandă
 • Pliantul „Fast Track”
 • Pliantul „Beneficiile tale în calitate de Cumpărător Privilegiat Plus”

 

Toate documentele și informațiile de mai sus vor rămâne în continuare disponibile pentru vizualizare și descărcare online, în secțiunea „Bibliotecă”, de pe www.amway.ro

Vă dorim, atât dumneavoastră cât și liniei dumneavoastră descendente, mult succes cu noul Set de Start actualizat!

 


Updated Start Kit: March 2017  

 

On March 14th 2017, we are making several changes to the Start Kit to make simpler the first steps into the Amway business for new ABOs.

The revised Start Kit will contain the most essential components a new ABO needs:

 • Product Catalogue (also available separately with order no. 239065).
 • ABO Price List (also available separately with order no. 118408).
 • Your Choice brochure, which contains more details on options available within the first days in business.

 

Due to high usage of online items and low usage of print, the following printed items will be discontinued from March 2017:

 • Opportunity Presenter
 • Quick Start Guide
 • Regular Order Form & Envelope
 • Fast Track Program Flyer
 • Member Plus Flyer

 

All the above documents and information will be still available for you to view or download online, in the “Library” section, at www.amway.ro.

We wish you and your downlines every success with the updated Start Kit!