De peste jumătate de secol Amway este un promotor activ al inovației și al cercetării științifice de ultimă oră în toate aspectele afacerii. Pentru a pune la dispoziția întreprinzătorilor Amway cele mai bune metode de comunicare, compania a investit recent într-un studiu de limbaj ultra-modern, bazat pe o tehnologie avansată de monitorizare a modului în care este receptat mesajul întreprinzătorilor Amway.

Studiul  de limbaj  “Găsește Mesajul Potrivit (Modernize the Message/MTM)” s-a desfășurat în toamna anului 2015 în mai multe țări Europene, printre care și România. Scopul programului este obținerea  unui feedback instantaneu asupra expresiilor și mesajelor la care oamenii rezonează  pozitiv sau negativ atunci când vorbim despre produse, despre Amway și despre oportunitatea de afaceri.

Pe baza rezultatelor studiului, o echipă internațională de experți Amway a conceput  o serie de materiale care oferă informații esențiale despre ce gândesc cei cărora le prezentăm afacerea Amway, idei și recomandări pentru o comunicare eficientă și cuvinte și expresii care pot contribui la crearea unei relații autentice.

Aceste materiale au fost revizuite, adaptate și validate împreună cu liderii locali, iar acum sunt disponibile pe pagina amway.ro (Centru de afaceri/Administrați-vă afacerea/Găsește mesajul potrivit*) pentru toti intreprinzătorii Amway la nivel de Platina și mai sus. În măsura în care considerați că aceste materiale sunt utile, ne-am bucura să le împărtășiți în grupul dumneavoastră.

Studiul de limbaj “Găsește mesajul potrivit” este o experiență importantă pentru noi toți.  Amway va actualiza continuu materialele de afaceri și de training pentru a ilustra cele mai bune practici identificate pe baza acestui studiu, și va oferi liderilor tot sprijinul pentru a aplica aceste rezultate cu succes în grupurile cu care lucrează.  Mulțumim tuturor întreprinzătorilor care au contribuit la buna-desfășurare a acestui proiect și avem încredere că rezultatele studiului - și mai ales modul în care le vom aplica în activitatea de zi cu zi - pot avea un rol decisiv în viitorul afacerii.

 

*Notă: Pentru a accesa acest link trebuie să fiți autentificat pe pagina dvs.


NEW! "Modernize the Message" - on amway.ro

 

For over half a century Amway is an active promoter of innovation and cutting-edge scientific research in all aspects of the business. To help Amway entrepreneurs with best methods of communication, the company recently invested in an ultra-modern language study, based on advanced technology to monitor how the message prospects react to  Amway entrepreneurs’ messages.

The study of language "Modernize the Message / MTM" was held in the autumn of 2015 in several European countries, including Romania. The program aims to access to instant feedback on which words an expressions resonate positively or negatively with prospects when they hear about products, about Amway and the business opportunity
Based on the results of the study, an international team of experts Amway has developed a range of documents to provide essential information about what think those who present the Amway business, ideas and recommendations for effective communication and words and phrases that can help create an authentic relationship .

These materials were reviewed, adapted and validated with local leaders, and are now available on amway.ro (Business center / Manage your business / * Modernize the Message) for all Amway Platinums and above (only available in Romanian). Should you consider that these materials are useful, we encourage you to share them in your group.

Modernize the Message is an important experience for us all. Amway will continuously update business and training materials to illustrate the best practices identified on the basis of this study and will support leaders to apply these results successfully in day-to-day activities.

Our warmest thanks to all ABOs who have contributed to this project . We are confident that the findings of this study - and especially how we implement these findings in day-to-day activities - can have a decisive role in the future of the business.

* Note: To access this link you must be logged into your page