Pentru a pune la dispoziția întreprinzătorilor Amway cele mai bune metode de comunicare, compania a investit recent într-un studiu de limbaj ultra-modern, bazat pe o tehnologie avansată de monitorizare a modului în care este receptat mesajul întreprinzătorilor Amway.

Studiul  de limbaj  “Găsește Mesajul Potrivit (Modernize the Message/MTM)” a vizat obținerea  unui feedback instantaneu asupra expresiilor și mesajelor la care oamenii rezonează  pozitiv sau negativ atunci când vorbim despre produse, despre Amway și despre oportunitatea de afaceri.

Pe baza rezultatelor studiului, o echipă internațională de experți Amway a conceput  o serie de materiale care oferă informații esențiale despre ce gândesc cei cărora le prezentăm afacerea Amway, idei și recomandări pentru o comunicare eficientă și cuvinte și expresii care pot contribui la crearea unei relații autentice.

Aceste materiale - revizuite, adaptate și validate împreună cu liderii locali - sunt acum disponibile pe pagina amway.ro (Centru de afaceri/Administrați-vă afacerea/Găsește mesajul potrivit*)

Amway va actualiza continuu materialele de afaceri și de training pentru a ilustra cele mai bune practici identificate pe baza acestui studiu, și văoferă tot sprijinul pentru a aplica aceste rezultate cu succes.

 Mulțumim tuturor întreprinzătorilor care au contribuit la buna-desfășurare a acestui proiect și avem încredere că rezultatele studiului - și mai ales modul în care le vom aplica în activitatea de zi cu zi - pot avea un rol decisiv în viitorul afacerii.

*Notă: Pentru a accesa acest link trebuie să fiți autentificat pe pagina dvs.


Modernize the Message/MTM

 

 

Amway recently invested in an ultra-modern language study, based on advanced technology to monitor how the message prospects react to  Amway entrepreneurs’ messages.

 

The language study  called "Modernize the Message / MTM" aims to access instant feedback on words and expressions that resonate with prospects when they hear about products, about Amway and the business opportunity.

Based on the results of the study, an international team of Amway experts has developed a range of documents that provide essential information about prospects perception when they are introduced to  the Amway business, ideas and recommendations for effective communication and words and phrases that can help create an authentic relationship .

After reviewing, adapting and validating final materials  with local leaders and based on recent recommendations from the online survey performed at the end of November 2016, , we are pleased to share these documents with all ABOs, making them available on amway.ro (Business center / Manage your business / * Modernize the Message) (only available in Romanian).

Modernize the Message is an important experience for us all. Amway will continuously update business and training materials to illustrate the best practices identified on the basis of this study and will support you to apply these results successfully in day-to-day activities.

Our warmest thanks to all ABOs who have contributed to this project . We are confident that the findings of this study - and especially how we implement these findings in day-to-day activities - can have a decisive role in the future of the business.

 

* Note: To access this link you must be logged into your page