Comandă Cartuşul de rezervă eSpring (cod 100186) în 12 rate fără dobândă!

***Condiţiile de creditare la achiziţionarea produselor eSpring™ şi iCook™ - exclusiv pentru Întreprinzătorii Privați Autorizați și Cumpărătorii Privilegiați Plus înregistrați de cel puțin 6 luni în afacerea Amway:

•    Întreprinzătorii Privați Autorizați și Cumpărătorii Privilegiați Plus să aibă un volum personal (VPP) de minim 200 VP (puncte personale)  timp de 6 luni pentru Întreprinzătorii Privați Autorizați, respectiv minim 100 VP (puncte personale) timp de 6 luni pentru Cumpărătorii Privilegiați Plus
•    Întreprinzătorii Privați Autorizați și Cumpărătorii Privilegiați Plus să respecte Politicile de afaceri Amway
•    Întreprinzătorii Privați Autorizați și Cumpărătorii Privilegiați Plus să nu aibă nici un fel de datorii către Amway
•    Cumpărătorii Privilegiați Plus au nevoie de garanţia Platinei up-line (cu înregistrare fiscală în România)
•    bonusul/discountul lunar al Întreprinzătorii Privați Autorizați/ Cumpărătorii Privilegiați Plus trebuie să acopere rata lunară (rata lunară se calculează în funcţie de media ultimelor 6 luni de bonus)
•    Avans - minim 25% din valoarea produsului achiziţionat
•    maxim 75% din valoarea produsului se împarte în 12 rate lunare egale
•    Nu se percepe dobândă la creditul acordat

 

Efectuarea plăților ratelor eSpring/iCook:


•    de către Cumpărător prin Foaie de Varsământ/Ordin de Plată în contul Amway
•    de către Garant în numele Cumpărătorului, dintr-un cont personal prin Foaie de Varsământ/Ordin de Plată
Contul pentru achitarea ratelor:
•    RO36RZBR0000060009482271 deschis la Raiffeisen Bank, Agenţia Dorobanţi Bucureşti

 

Neachitarea ratelor lunare până la termenul scadent duce automat la pierderea dreptului de a mai beneficia de produse achiziţionate în rate şi la aplicarea unei taxe de penalizare de 10 RON pentru fiecare rată neachitată până la termenul scadent.

 

Documente necesare:​
Contractul de achiziționare în rate trebuie completat/semnat și ștampilat în numărul de exemplare necesar pentru fiecare parte contractantă (ex: formular pentru Cumpărător Privilegiat Plus cu un garant: 3 exemplare: un exemplar pentru Cumpărător Privilegiat Plus /un exemplar pentru Garant și un exemplar pentru Amway)

•    formular Cumpărător Privilegiat Plus cu 2 garanți (4 exemplare) se folosește pentru Cumpărătorul Privilegiat Plus cu Platină nouă (calificată de cel mult 6 luni). În acest caz va fi nevoie și de garanția suplimentară a unei Platine mai vechi sau cu nivel mai mare de calificare (Smarald/Diamant) - documentul este disponibil pe site-ul www.amway.ro/Centrul de afaceri/Bibliotecă
•    formular Cumpărător Privilegiat Plus cu un garant (3 exemplare) se folosește pentru Cumpărătorul Privilegiat Plus cu Platină calificată de mai mult de 6 luni sau nivel mai mare de calificare (Smarald/Diamant) - documentul este disponibil pe site-ul www.amway.ro/Centrul de afaceri/Bibliotecă 
•    formular Întreprinzător Privat Autorizat cu un garant (3 exemplare) se folosește pentru IPA cu bonus mic sau cu nivel calificare mai jos de Silver - documentul este disponibil pe site-ul www.amway.ro/Centrul de afaceri/Bibliotecă
•    formular Întreprinzător Privat Autorizat (2 exemplare) se folosește pentru IPA cu bonus suficient care să acopere ratele și/sau nivel mare (de la Silver în sus) - documentul este disponibil pe site-ul www.amway.ro/Centrul de afaceri/Bibliotecă
•    copie după Cartea de Identitate a solicitantului + specimen de semnatură
•    dovada plăţii.

 

În ultimele 8 zile lucrătoare din lună, vor fi procesate Contractele primite pe fax/email care au fost aprobate și pentru care s-a confirmat plata în contul Amway, urmând ca produsele să fie expediate imediat după primirea contractelor de achiziționare în rate, în original. 

Contractele de achiziționare în rate vor fi procesate numai cu transfer bancar cu expedierea produselor din depozitul ABG Ungaria.