Întreprinzătorii Amway își pot crea propriile materiale de prezentare, precum Paginile personale și prezentările pe care le folosesc în activităţile de afaceri, pentru a prezenta compania, oportunitatea de afaceri și  produsele Amway.

Înainte de a crea astfel de materiale personale, este bine să vă interesaţi dacă este necesar acordul prealabil al companiei Amway pentru utilizarea meterialului respectiv.

O altă întrebare foarte importantă pe care e bine să o aveti în vedere este cea privind Proprietatea intelectuală și drepturile de autor, care se referă la cine este deținătorul materialului pe care intenţionaţi eventual să-l includeţi în prezentările personale, de ex. imagini sau materiale video de pe internet.

Proprietatea Intelectuală  (PI) include atât (1) mărcile comerciale cât și(2) drepturile de autor, și se poate referi şi la numele sau imaginea celebrităților și ale altor persoane.

(1)  Mărcile comerciale pot include mărci, logo-uri sau sloganuri.  De asemenea persoanele fizice pot folosi acest tip de inregistrare pentru a se proteja impotriva utilizării neautorizate a numelui sau imaginii sale.

(2)   Drepturile de autor  includ multe tipuri de materiale, cum ar fi muzică, fotografii, imagini, materiale video și texte care apar în toate tipurile de media.

Folosirea proprietății intelectuale este guvernată de legile și reglementările locale.

Regula de aur: nu folosiți materiale ale terțelor părți decât cu autorizația respectivei părți.

Autorizația poate fi implicită, ex. prin termenii și condițiile de pe site, sau explicită, dată de posesorul drepturilor. De asemenea, va stabli contextul în care va fi folosit materialul, de ex. într-o întâlnire publică sau privată, cu întreprinzători sau cu publicul larg, live sau online, etc.

Când creaţi materiale de promovare personale aveţi implicit responsabilitatea să obțineţi drepturile și autorizațiile necesare.

Rețineţi că nu orice material disponibil pe internet poate fi folosit gratuit în orice condiţii.

În ceea ce privește proprietatea intelectuală a Amway, cum ar fi logo-uri, imagini, etc. vă rugăm să contactaţi filiala locală pentru informaţii despre autorizările necesare.

Nerespectarea celor menționate anterior nu numai că poate afecta reputația întreprinzătorilor și a companiei Amway, dar poate de asemenea să atragă după sine consecinte juridice serioase, procese și costuri asociate.

Dacă aveţi întrebări suplimentare privind proprietatea intelectuală şi drepturile de autor, vă rugăm să ne contactaţi.