Ghid pentru Întreprinzători Privați Autorizați Amway privind utilizarea proprietăţii intelectuale a terţilor în întâlniri şi evenimente

 

1. Introducere

Scopul acestui Ghid este de a vă pune la dispoziţie unele îndrumări privind modalitatea de utilizare corespunzătoare a proprietăţii intelectuale a terţilor – în special, drepturi de autor şi drepturi conexe, modele și desene industriale, brevete, mărci, denumiri comerciale, software, drepturi asupra bazelor de date, secrete comerciale şi know-how şi chiar denumiri şi imagini ale companiilor, celebrităţilor şi altor persoane fizice (în prezentul Ghid, toate acestea sunt denumite colectiv „proprietatea intelectuală”) în legătură cu afacerea dvs. Amway. Prezentul Ghid are rolul de a vă asista în respectarea obligaţiilor dvs. contractuale de a vă conforma Normelor de Conduită Amway, care impun respectarea de către dvs. a drepturilor de proprietate intelectuală ale Amway şi neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor, şi de a evita răspunderea faţă de terţi pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora.

Îndrumările cuprinse în prezentul Ghid vor ajuta la protejarea afacerii dvs. Amway prin respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. Acesta este un aspect important, deoarece, în calitate de IPA, utilizarea de către dvs. a proprietăţii intelectuală a terţilor în legătură cu afacerea dvs. Amway poate fi considerată utilizare în scop comercial a respectivei proprietăţi intelectuale şi va fi atent monitorizată de către deţinătorii respectivelor drepturi de proprietate intelectuală. Aceştia pot pretinde o compensare pentru această activitate şi pot intenta acţiuni în justiţie în vederea protejării drepturilor acestora de proprietate intelectuală şi pot solicita despăgubiri pentru utilizarea de către dvs. a proprietăţii intelectuale a acestora.

Oamenii presupun adesea că, doar pentru că un anumit conţinut este disponibil şi poate fi uşor descărcat de pe Internet – spre exemplu, un clip video, muzică, o fotografie, o postare de pe un blog sau un document – aceştia pot copia şi utiliza respectivul conţinut în mod gratuit pentru a-şi sprijini activitatea. De multe ori, nu este aşa.

De asemenea, oamenii presupun adesea că pot folosi muzica pe care o cumpără în mod legal printr-un canal de distribuţie, precum un compact disc de la un magazin sau un fişier mp3 de la un comerciant online precum iTunes sau Amazon, în legătură cu activităţile lor comerciale. De regulă, însă, lucrurile nu stau aşa.

De fapt, ar trebui să presupuneţi că aproape orice conţinut care se găseşte pe Internet este protejat de un drept de proprietate intelectuală şi că descărcarea sau încărcarea oricărui conţinut de pe/pe Internet în vederea utilizării în legătură cu afacerea dvs. Amway fără obţinerea în prealabil a licenţelor sau permisiunilor corespunzătoare vă poate aduce probleme, inclusiv posibile procese sau sancţiuni.

2. Drepturi de autor

Legea dreptului de autor acoperă multe tipuri de materiale şi lucrări. În continuare, sunt furnizate câteva exemple:

• Lucrări muzicale şi înregistrări audio.

• Clipuri video şi alte lucrări audiovizuale, precum clipuri sau trailer-ere din seriale TV sau filme.

• Lucrări literare, precum extrase din cărţi, reviste, poezii, website-uri, bloguri, postări în mediile sociale, pamflete, broşuri şi alte materiale scrise.

• Prelegeri, discursuri sau prezentări de natură ştiinţifică, educativă sau tehnică.

• Fotografii şi alte imagini, desene, picturi, hărţi, sculpturi şi lucrări arhitecturale.

Aceste materiale apar în tot felul de medii, inclusiv pe Internet. Acestea pot fi imprimate, interpretate, digitalizate sau difuzate.

Problemele legate de dreptul de autor pot fi foarte serioase. Utilizarea de către dvs. a materialelor protejate de dreptul de autor fără a obţine în prealabil licenţele sau permisiunile corespunzătoare, poate avea drept rezultat intentarea unei acţiuni în justiţie de către deţinătorul dreptului de autor pentru încălcarea dreptului de autor, şi în cazul stabilirii vinovăţiei, puteţi fi obligat la plata unor sume importante de bani. În anumite situaţii, pot fi aplicate acţiuni administrative, precum şi sancţiuni contravenţionale şi/sau penale.

3. Mărci şi alte drepturi

Materialele create de dvs. pentru a fi utilizate în legătură cu afacerea dvs. Amway pot de asemenea da naştere unor probleme în baza altor legi privind proprietatea intelectuală. De exemplu, denumiri, cuvinte, sigle, sloganuri, imagini, litere, forme, culori sau sunete şi combinaţii ale acestora pot fi protejate de legislaţia privind mărcile sau concurenţa neloială. Oamenii pot, de asemenea, să vă dea în judecată în cazul în care le folosiţi denumirile, reprezentările, imaginile, informaţiile personale sau înregistrările audiovizuale fără acordul acestora.

4. Politici şi cele mai bune practici

Următoarele politici şi cele mai bune practici au rolul de a vă îndruma în crearea şi utilizarea materialelor şi în desfăşurarea întâlnirilor şi evenimentelor în legătură cu afacerea dvs. Amway într-o manieră care vă va ajuta să evitaţi încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi care vă vor ajuta de asemenea să asiguraţi respectarea Normelor de Conduită aplicabile. Menţionăm că aceste politici şi cele mai bune practici nu acoperă toate drepturile şi limitările relevante pentru utilizarea de către dvs. a materialelor protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru orice întrebări referitoare la utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor în legătură cu afacerea dvs. independentă Amway, vă rugăm să consultaţi un avocat.

Politici pentru organizatori:

• Obţineți licenţele şi/sau autorizaţiile fie de la deţinătorul dreptului de autor, fie de la diverse societăţi naţionale de gestiune colectivă, uneori denumite organizaţii de gestionare a drepturilor de reproducere, care permit modul de utilizare de către dvs. a tuturor materialelor protejate de dreptul de autor în legătură cu afacerea dvs. Amway, şi fiți pregătiți să furnizați Amway dovezi cu privire la aceste licenţe şi/sau autorizaţii.

• Nu aveţi voie să redaţi muzică înregistrată sau să aduceţi trupe live pentru a interpreta piese muzicale la întâlnirea sau evenimentul dvs., decât dacă respectiva interpretare este acoperită de licenţe acordate de deţinătorii drepturilor de autor sau de societăţile de gestiune colectivă. Pentru a afla dacă există o astfel de licenţă sau pentru informaţii suplimentare despre obţinerea unei licenţe, vă rugăm să contactaţi societatea de gestiune colectivă relevantă1.

• Chiar dacă sunt obţinute licenţele şi/sau autorizaţiile pentru interpretarea publică a muzicii la întâlnirea sau evenimentul dvs., aceste licenţe nu acoperă înregistrarea muzicii. Înregistrarea şi/sau încărcarea oricărei părţi a evenimentului este interzisă.

• Imprimați pe biletele sau fluturaşii pentru întâlnirile sau evenimentele dvs. mesajul „Este interzisă înregistrarea oricărei părţi a acestui eveniment. Încălcarea acestei interdicţii poate avea ca rezultat încălcarea dreptului de autor şi poate atrage răspunderea dvs. pentru o astfel de încălcare, şi poate încălca Normele de Conduită aplicabile ale Amway”.

• Puneţi afişe într-un loc vizibil la întâlnirile şi evenimentele dvs., care interzic înregistrarea şi, dacă este posibil, imprimaţi și pe bilete același text.

• Solicitaţi moderatorilor, prezentatorilor, mediatorilor şi vorbitorilor în cadrul întâlnirilor şi evenimentelor dvs. să reamintească participanţilor că prezentarea acestora poate conţine materiale protejate de drepturi de proprietatea intelectuală deţinute de aceştia sau de terţi şi că înregistrarea oricărei părţi a evenimentului este interzisă.


1 Puteţi găsi o listă a societăţilor de gestiune colectivă relevante din jurisdicţia dvs. la sfârşitul acestui Ghid.

 

Cele mai bune practici pentru organizatori

• Nu uitaţi că licenţele sunt adesea limitate şi că este posibil ca o licenţă pentru un tip de utilizare să nu acopere un alt tip de utilizare. De exemplu:

 •  Este posibil ca o licenţă pentru interpretarea publică a unei opere muzicale să nu acopere înregistrarea evenimentului la care este interpretată opera muzicală
 • O licenţă poate fi valabilă pe o perioadă limitată de timp.

• Dacă aţi angajat pe altcineva să realizeze un clip video sau materiale scrise (precum pamflete, fluturaşi sau o pagină web), trebuie să solicitaţi acelei persoane să furnizeze dovezi scrise ale licenţelor drepturilor de autor sau ale permisiunii acordate de deţinătorul dreptului de autor, şi să fiți pregătiți să furnizați Amway respectivele dovezi.

• Dacă observaţi că cineva înregistrează la un eveniment, solicitaţi respectuos respectivei persoane să oprească înregistrarea (şi dacă este cazul, solicitaţi-i să şteargă înregistrarea).

Politici pentru organizatori şi participanţi:

• Nu înregistrați (audio sau video) întâlnirile sau evenimentele Amway sau IPA fără o autorizaţie prealabilă scrisă.

• Fără o licenţă şi/sau autorizaţie corespunzătoare, sau cu excepţia cazului în care legea relevantă permite acest lucru în mod expres, nu veţi folosi proprietatea intelectuală a altor persoane în legătură cu afacerea dvs. Amway. De exemplu, nu efectuaţi următoarele acţiuni în lipsa unei licenţe corespunzătoare:

 •  Redarea clipurilor video la întâlniri sau evenimente.
 •  Crearea clipurilor video, inclusiv a slideshow-urilor video, cărora le-aţi adăugat muzică.
 •  Încărcarea clipurilor video pe reţelele de socializare, website-uri, bloguri sau în orice alt loc de pe Internet.
 • Utilizarea mărcilor altor companii sau persoane fizice.
 • Utilizarea imaginilor sau denumirilor sau reprezentărilor celebrităţilor sau altor persoane fizice sau a datelor cu caracter personal ale oricăror persoane fizice fără acordul prealabil al acestora.
 • Copierea, încărcarea sau utilizarea oricăror materiale sau lucrări (inclusiv, dar fără a se limita la clipuri video, muzică, fotografii, lucrări literare, prelegeri sau discursuri) pe care le găsiţi pe Internet sau în alt loc.

Cea mai bună practică pentru organizatori şi participanţi:

• Nu uitaţi că prin marcarea unui clip ca „privat” nu se pot evita problemele de proprietatea intelectuală.


Lista societăţilor de gestiune colectivă care administrează drepturile de comunicare publică și reproducere

 

Ţara Societăţi de gestiune colectivă
România
 • UCMR – ADA (Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturile de Autor)
 • APM (Asociaţia Producătorilor de Muzică)
 • UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România)
 • UPIF (Uniunea Producătorilor Independenţi de Fonograme)
 • ADPFR (Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de fonograme din România)
 • ARAIEX (Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi)
 • CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi)
 • UNART (Uniunea Naţională a Artiştilor din România)