Ca urmare a armonizării materialelor Amway la nivel european, din luna septembrie 2013 a fost introdusă o nouă versiune a Cererii-tip de înscriere. Designul noului formular a fost modificat pentru a se potrivi reglementărilor din majoritatea ţărilor europene. Din acest motiv câmpul pentru Codul numeric personal conţine mai puţine spaţii decât sunt necesare în România.

Vă rugam să completaţi în continuare întreg CNP-ul, atât pentru solicitant cât şi pentru co-solicitant , conform modelului de mai jos: