Folosiţi LOS online pentru a calcula media punctajului de grup
pentru anul fiscal trecut!

Cea mai recentă promoţie lansată de Amway România (detalii aici) presupune calcularea mediei volumului de grup lunar pentru anul fiscal anterior. Este foarte simplu să calculaţi această medie pentru unitatea dumneavoastră, dar şi pentru unităţile din liniile descendente, apelând la informaţiile disponibile pe LOS online. Trebuie doar să daţi clic pe numele unităţii respective pentru a obţine fereastra detalii.

Fereastra care conţine detaliile Întreprinzătorilor Amway vă oferă accesul la informaţiile privind afacerea şi datele de contact ale persoanelor aflate în Linia dumneavoastră descendentă, la punctajele şi nivelurile lor de calificare. Accesaţi profilele Întreprinzătorilor Amway prin selectarea numelor acestora , fie în modul Structură fie în mod Listă.

Tab-ul Punctaj arată valorile totale sau estimate ale punctajelor realizate de respetivul Întreprinzător Amway dintr-o perioadă specifcă. Alegeţi o lună din lista derulantă Perioadă Bonus pentru a vedea valorile totale punctajelor pentru perioada respectivă.

Pentru informaţii suplimentare, utilizaţi Detalii Punctaj pentru a rula un raport detaliat privind valorile punctajelor. Alegeţi o Perioadă pentru bonus, daţi clic pe Vizualizare pentru a lansa Rezultate detalii punctaje pentru luna selectată.

Link-ul ''Istoric punctaje” vă permite să accesaţi informaţiile privind valorile VP Personale şi de Grup, precum şi nivelul procentual al bonusului pentru ultimele 12 luni.