AMWAY are plăcerea să vă prezinte Premiul NUTRILITETM, o inițiativă care răsplătește excelența în activitatea de cercetare desfășurată de tinerii cercetători. Ediția de anul acesta a premiului, organizată în Italia, s-a concentrat pe promovarea cunoștințelor noastre privind valoarea potențială a fitonutrienților – una dintre temele centrale care au inspirat nașterea mărcii și continuă să marcheze progresul ei până și astăzi. Prin acest premiu, sărbătorim tradiția mărcii și dorința de a ne continua călătoria neobosită pe calea inovării.

Premiul care sărbătorește valorile noastre

Încă din anii 1930, Dr. Carl F. Rehnborg a început să studieze potențialul fitonutrienților. Călcând pe urmele sale, prin Premiul NUTRILITE, ne dovedim angajamentului continuu de a afla mai multe despre beneficiile potențiale ale fitonutrienților. Acest premiu sărbătorește și încurajează noua generație de studii în domeniul fitonutrienților. Dar, înainte de toate, mărturisește angajamentul nostru față de originile mărcii și dorința de a găsi mereu noi soluții pentru progresul industriei stării de bine.

Un total de șapte cercetători de la cinci universități din Italia au prezentat un total de opt lucrări, demonstrând importanța fitonutrienților pentru comunitatea științifică de astăzi.

O comisie de cercetători a fost invitată să evalueze lucrările prezentate și să desemneze un câștigător.

Din comisie au făcut parte:

- Pr. van Ommen, TNO (organizație de cercetare independentă), specialist în biologia sistemelor de nutriție).

- Pr. Restani, Universitatea din Milano, specialist în biologie celulară și biotehnologie.

- Pr. Bilia, Facultatea de Chimie din cadrul Universității „Ugo Schiff“ din Florența, specialist în analiză fitochimică și controlul calității extractelor, abordări în formularea produselor naturale și a extractelor de plante.

- Pr. Iaccarino, Universitatea din Salerno, specialist în biologie celulară și cardiologie.

Iar câștigătorul este...

Câștigătorul este Filippo Maggi, conferențiar universitar la catedra de Biologie Farmaceutică, Facultatea de Farmacie, din cadrul Universității din Camerino. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ceremonii de decernare a premiului organizată la Centrul de afaceri Amway din Milano pe 22 martie. Nico Raczek, director al Departamentului de politică de reglementare globală și informații (RPI) Amway, a înmânat domnului Maggi un premiu în bani, o diplomă și un trofeu special NUTRILITE.

Maggi și echipa sa de cercetători au studiat specia Hypericum androsaemum, cunoscută și cu denumirea de arbust de sunătoare. Echipa s-a concentrat în special pe constituenții chimici ai fructelor sale roșii și negre și asupra potențialului lor antioxidant ridicat. Maggi și echipa sa au descoperit că aceste fructe, prin conținutul ridicat de antioxidanți, ar putea fi un bun candidat ca alimente funcționale, datorită acțiunii lor potențial benefice în combaterea efectelor așa-numitului „regim alimentar occidental“. De asemenea, fructele roșii ar putea constitui o strategie promițătoare pentru modularea sistemului imunitar.

Lucrarea de cercetare a domnului Maggi poate fi accesată aici: „Polar Constituents and Biological Activity of the Berry-Like Fruits from Hypericum androsaemum L.“ (Constituenții polari și activitatea biologică a fructelor de tip bacă de Hypericum androsaemum L.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771922/

Vă invităm să sărbătoriți alături de noi acest premiu și pe câștigătorul său, distribuind și dând amploare acestei știri prin intermediul rețelelor sociale și de afaceri din care faceți parte. 

 


NUTRILITETM Award – Celebrating the power of phytonutrients 

 

 

AMWAY is proud to announce the NUTRLITE Award, an initiative that rewards outstanding research conducted by young scientists. This year’s award, held in Italy, was focused on advancing our knowledge of the potential value of phytonutrients – a key theme that helped inspire the inception of the brand, and continues to drive it forward even today. The award is a celebration of the brand’s heritage and its desire to continue its relentless pursuit of innovation.

This Award celebrates our values

Back in the 1930s, Dr. Carl F. Rehnborg started exploring the potential of phytonutrients. Following his footsteps, the NUTRILITETM Award demonstrates our continued commitment to learning more about the potential benefits of phytonutrients. It encourages the next generation of phytonutrient study. Most importantly, the award demonstrates our commitment to the brand’s roots, and to continuous solution in the advancement of wellbeing.

A total of seven scientists from five Italian universities submitted a total of eight manuscripts, which demonstrates the importance of phytonutrients to the science community today.

A panel of scientists was invited to review the submissions and decide a winner.

The panel included:

- Professor van Ommen, TNO (Independent research organisation), specialised in nutritional systems biology).

- Professor Restani, University of Milan, specialised in cell biology and biotechnology.

- Professor Bilia, Department of Chemistry at the ‘Ugo Schiff’ University of Florence, specialised in phytochemical analysis and quality control of          extracts, formulative approaches of natural products and plant extracts.

- Professor Iaccarino, University of Salerno, specialised in cell biology and cardiology.

 

And the winner is …

The winner is Filippo Maggi, an Associate Professor of Pharmaceutical Biology from the University of Camerino’s, Faculty of Pharmacy. The announcement was made at an award ceremony held at the Amway Business Centre in Milan on 22nd March. Nico Raczek, Amway’s Director of Global Regulatory Policy & Intelligence (RPI), presented Maggi with his prize, which includes a cash prize, a diploma and a special NUTRILITETM trophy.

Maggi and his team of researchers investigated Hypericum androsaemum, also known as Tutsan St. John’s Wort shrub. The team focused specifically on the chemical constituents of the red and black berries and their high-antioxidant potential. Maggi and his team found that the berries, thanks to their high content of antioxidants, could be a candidate as a functional food due to their potentially beneficial effects against the so-called "Western diet". Furthermore, the red berries could represent a promising strategy to modulate the immune system.

 

Maggi’s research can be found here: "Polar Constituents and Biological Activity of the Berry-Like Fruits from Hypericum androsaemum L."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771922/

Please join us in celebrating this award and its winner by sharing and amplifying this news within your social and business networks.