Începând cu 1 septembrie 2017, Planul Amway de Vânzări și Marketing (Planul de bază) va evidenția o creștere cu 2% a  Plății de conducere, cu ajutorul unei schimbări în cadrul Programului de creștere a afacerii:

 

 • Plata de conducere va crește de la 4% la 6%
 • Plata pentru îndrumare indirectă va crește de la 2% la 4%
 • Plata internațională de conducere va rămâne 2%

 

Viziunea Amway este simplă. Lucrăm în fiecare zi pentru a ajuta oamenii să trăiască o viață mai bună. Pentru a realiza această viziune, respectăm, ca întotdeauna, Principiile fondatorilor și Valorile pe care se bazează compania noastră și încurajăm toți Întreprinzătorii Privați Autorizați Amway să facă la fel.

Recompensa reprezintă unul dintre Principiile fondatorilor. Prioritatea noastră în această perioadă este aceea de a dezvolta modalități noi de recompensare a Întreprinzătorilor Privați Autorizați Amway (IPA) care își dezvoltă afacerea astfel încât să aibă succes pe termen lung, nu doar recunoaștere pe termen scurt. Planul Amway de vânzări și marketing  îi recompensează pe cei care construiesc afaceri echilibrate și care au un comportament pozitiv și rămâne o sursă de venit constantă și de încredere pe care se pot baza IPA Amway.

 

Îmbunătățind Planul Amway de vânzări și marketing, plănuim:

 • Să recompensăm liderii pe linie ascendentă care își construiesc afacerea într-un mod adecvat, păstrând Valorile noastre
 • Să stimulăm construirea unor afaceri care pot fi susținute și profitabile pe termen lung
 • Să facem ca Planul de bază să fie și mai atractiv și competitiv pe piața globală

Momentan avem în jur de 100 de programe GIP active în întreaga lume, iar pentru că sunt opționale, multe dintre aceste programe se modifică în fiecare an. Odată cu îmbunătățirea Planului de bază lucrăm pentru a stabiliza natura variabilă a programelor GIP, asigurându-ne în același timp că orice modificări aduse stimulentelor se bazează pe Principiile fondatorilor și pe Valori.

Evoluția GIP ne va ajuta:

 • Să stimulăm construirea afacerilor de durată, oferind un venit previzibil și de impact pe o perioadă de mai mulți ani
 • Să creăm un mediu care să recompenseze creșterea și profitabilitatea

Să aducem principiile GIP pe aceeași linie cu cele ale Planului Amway de vânzări și marketing

Programul European de creștere a afacerii în AF 2017/18

Stimulente

 • Leader development - de la 12% în sus
 • Plata pentru 12 luni calificate consecutive
 • Calificarea și plățile pentru nivelurile de Smarald și Diamant european

 

Stimulente în călătorii cu ocazia celei de-a 60-a aniversări Amway

 • Seminarul noilor Platine
 • Seminarul Liderilor

Conferința diamanților cu o excursie suplimentară specială la sediul din Ada, Michigan pentru Diamanții noi*

Urmând acest link puteți să vizionați un mesaj video special de la Doug DeVos, Președintele Amway: https://www.amwayassets.eu/ro/media/1646

Planul Amway de vânzări și marketing nu este modificat foarte des, așa că ne bucurăm enorm că facem parte din acest moment important în istoria Amway! Vă încurajăm să împărtășiți aceste vești bune cu linia dumneavoastră descendentă și urăm mult succes în continuare Întreprinzătorilor din Europa și din întreaga lume! 

 

* se referă și la IPA Amway care se califică Diamant nou în AF 2016/17 și se recalifică în AF 2017/18.

 


Enhancing Amway business opportunity

 

Effective September 1, 2017 Amway Sales and Marketing Plan (Core Plan) will be enhanced by the 2% Leadership Bonus increase, funded by a shift from Growth Incentive Programme:
Leadership Bonus increases from 4% to 6%
Foster Leadership Bonus increases from 2% to 4%
International Leadership Bonus remains at 2%
Amway’s vision is simple. We work every day to help people live better lives. To help us realize our vision, we remain committed to our enduring Founders Fundamentals and Values that our business is built on – and we encourage all ABOs to do the same.

Reward is one of the Founders Fundamentals. Developing new ways to reward Amway Business Owners (ABO) who build their businesses for long-term sustainable success, and not just short-term recognition is our focus today. The Core Plan rewards balanced business building and positive behavior and remains a constant, reliable stream of income for ABOs to count on.
By enhancing the Core Plan, we intend to:

 • Reward upline leaders who are building their business the right way – with our Values in mind
 • Incentivize building a long term, sustainable and profitable business
 • Make the Core Plan more attractive and competitive in the global market place

 

Currently we have around 100 GIPs operating across the world, and being discretionary, many of these programs change on annual basis. In conjunction with the Core Plan enhancement, we are working to stabilize the variable nature of GIPs while ensuring any changes to our incentives are grounded in our Founders Fundamentals and Values.
Evolution around GIPs will help us:

 • Incentivize building a long term sustainable business by offering strongest income predictability over a multi-year period
 • Create an incentives environment that rewards growth and profitability
 • Better align GIPs with the Core Plan principles

 

European Growth Incentive Programme in PY 2017/18
Bonus Incentives

 • Leader Development – 12% and above
 • One-Time bonus for 12 rolling Q months
 • European GIP Emerald and Diamond qualification and annual bonuses

 

Travel Incentives will mark the 60th Amway Anniversary

 • New Platinum seminar
 • Leadership Training seminar
 • Diamond Conference with a special extra trip to the world headquarters in Ada, Michigan for new Diamonds*

 

Following these links, you can watch special video message from Doug DeVos, Amway President: https://www.amwayassets.eu/ro/media/1646

Enhancements to the Core Plan do not come often and we are excited to be part of this important milestone in Amway’s history! We encourage you to share this great news with your downlines and look forward to even greater success of each ABO in Europe and worldwide!

 

 

* also refers to ABOs who qualified as new Diamond in PY 2016/17 and requalified in PY 2017/18.