In Ianuarie 2017 toate unitatile Amway nereinnoite vor fi demisionate automat, iar paginile respective vor fi dezactivate temporar.

După dezactivare veţi putea achita taxa de reinnoire fie direct în Amway Business Center Bucuresti, fie prin transfer bancar în contul Amway accesand bancomatele functionale Raiffeisen fie prin tranzactia online şi trimiterea dovezii de plata la adresa de e-mail (inforo@amway.com).

Contul în care se poate face plata taxei de reînnoire târzie este:

RO36RZBR0000060009482271 – Raiffeisen Bank Agentia Dorobanți

Reactivarea unităţii şi a paginii corespunzătoare după achitarea taxei de reînnoire târzie durează aproximativ 4 zile lucrătoare.

 

- Taxa de reînnoire pentru IPA/CPP:

Reînnoire clasică - 1 septembrie - 31 decembrie 2017 (SRV9990 = 90,01 lei)

  • Reînnoire târzie - 1 ianuarie - 31 august 2018 (SRV9991 = 120,00 lei)

Conform termenilor contractuali, unitatile Amway care nu au fost reinnoite pana la data de 31.12.2017 nu mai pot plasa comenzi si nu mai pot desfasura niciun tip de activitate Amway pana la achitarea taxei de reinnoire tarzie.

 

- Taxa de reînnoire pentru Cumparătorii Privilegiați Amway:

Reinnoirea pentru CP (SRV0060) – poate fi plătită numai de persoanele care deţin deja statutul de Cumpărător Privilegiat

  • Reinnoire clasică - 1 septembrie - 31 decembrie 2017 (SRV0060 = 39,00 lei)
  • Reînnoire târzie - 1 ianuarie - 31 august 2018 (SRV0060 = 39,00 lei)

 

Un IPA/CPP Amway se poate reînnoi cu statutul de CP numai după schimbarea statutului în CP, pe baza formularului semnat de IPA/CPP-ului care solicită schimbarea statutului.


Renewal fee

 

 

After January 15, 2017 all Amway units not renewed will be automatically deactivated, and their web-pages will be temporarily disabled.

After deactivation you will be able to pay the renewal fee directly in Amway Business Center București, or by bank transfer in Amway orders account and by sending a renewal request by e-mail (inforo@amway.com).

The account where you can make the payment for late renewal fee is:

RO36RZBR0000060009482271 – Raiffeisen Bank Dorobanți Agecy

Reactivation of the account and the coresponding page after paying the late renewal fee it takes about 4 working days.

 

Renewal fee for ABO/M+:

  • Classic renewal – 1st of September – 31st of December 2017 (SRV9990 = 90,01 lei)
  • Late renewal – 1st of January – 31st of August 2018 (SRV9991 = 120,00 lei)
  •  

Renewal fee for Members:

Renewal for Members (SRV0060) – can only be paid by those who are already Members

  • Classic renewal - 1st of September – 31st of December 2017 (SRV0060 = 39,00 lei)
  • Late Renewal  - 1st of January – 31st of August 2018 (SRV0060 = 39,00 lei)

One ABO/M+ can renew as a Member only after changing the status to Member, based on the form signed by the ABO/M+ who requested a change of status.