Studenții care se înscriu în afacere pot primi Setul de Start GRATUIT!

Studenții* care trimit Contractul de înscriere online  în termen de 30 de zile de la înscriere sau Cererea-tip în original,  împreună cu o copie a carnetului de student (vizat la zi!)  vor  beneficia de gratuitate la Setul de Start (Setul 2), indiferent de valoarea primei comenzi.
Pentru a beneficia de această ofertă prima comandă va trebui transmisă prin e-mail sau fax pentru procesare manuală, în maximum 30 de zile de la procesarea înscrierii (maximum 10 zile dacă doresc să beneficieze și de reducerile standard pentru prima comandă de 100 sau 200 VP).
* Oferta se adresează tuturor absolvenților de liceu cu vârsta de până la 30 de ani , cetățeni români,  care sunt înscriși într-o formă de învățământ superior (universitate, școală post-liceală, masterat) în România și doresc să desfășoare activitatea Amway în România.


Free registration for students continues in PY 2017-2018!

 

Students who register in Amway business can receive Start Kit FREE!

Students* sending online the Registration Contract within 30 days from the registration, or the Application Form in original, along with a copy of student ID (up to date!)  will recieve the Start Kit (Set 2) for free, whatever the value of the first order. 

In order to benefit from this offer, the first order should be sent by e-mail or fax for manual processing, within 30 days from processing the registration (maximum 10 days if they wish to benefit also from the standard first order discount of 100 or 200 PV).

* The offer is available to all high school graduates aged up to 30 years, Romanian citizens, who are enrolled in any form of higher education (university, post-secondary education, master) in Romania, and want to operate Amway in Romania.