Pentru a sărbători 20 de ani de succes ai afacerii Amway în România ne bucurăm să anunțăm organizarea unui nou eveniment special în 2017!

Pe langă cina de gală planificată pentru luna noiembrie 2017 (criteriile de calificare sunt disponibile pe amway.ro de la începutul lui septembrie),  dorim să marcăm a 20-a aniversare Amway și printr-un eveniment de familie, care să ne consolideze succesul, încrederea și parteneriatul în marea familie Amway.

Evenimentul aniversar de familie va avea loc în vara anului 2017, cu durata de 4 zile /3 nopti, într-o frumoasă stațiune locală.

Vreți să împărtășiți bucuria aniversării cu familia, partenerii, liderii și echipa Amway?

Iată cum vă puteți califica:

Perioada de calificare: Noiembrie 2016 – Februarie 2017

CERINȚE DE ÎNDEPLINIT ÎN PERIOADA DE CALIFICARE

 

  1. Punctaj personal

200 VPP/ lunar. 

  1. Plăți GIP Leader Development.

Minim 2 plăți GIP – Leader Development cu plata/structura aferentă nivelului de bonus realizat (de ex. la nivel de 18%, se ia în calcul plata de 990 lei cu structura de 9-9-6; plata de 660 lei pentru structura de 9-6-6 nu se ia în calcul)

  1. Volum de grup
  • Un volum de grup cumulat în cele 4 luni (Noiembrie 2016 – Februarie 2017) egal cu 4 X baza*+2000 VPG

 

  • Noii înscriși din perioada 1 Noiembrie – 31 Decembrie 2016 pot participa la program dacă îndeplinesc aceleași condiții de calificare ca și Întreprinzătorii deja înscriși (200 PPV lunar și 2 plăți GIP-LD).

 

*Baza = media volumului de grup realizat în perioada Noiembrie 2015 – Octombrie 2016.

Se calculează 4 X media volumului de grup din lunile în care afacerea Amway a fost activă. Daca un IPA a început afacerea înainte de Noiembrie 2015, media se calculează pe 12 luni (Noi 2015 – Oct 2016), iar dacă un IPA a început afacerea după noiembrie 2015, media se calculează considerând numărul de luni de când a început afacerea până în octombrie 2016.

PREMIU

3 nopți/ 4 zile într-o stațiune locală. Copiii Întreprinzătorilor calificați sunt invitați si pot participa la eveniment, cu acoperirea cheltuielilor suplimentare de către IPA calificat.

Vă dorim mult succes și vă așteptăm să sărbătorim alături de cât mai mulți parteneri din grup acest moment special.

 


Family Anniversary Event - Amway 20 Years

 

For the special celebration of 20 years of Amway in Romania, we are very excited to annouce you the organizing of a new special event  in 2017!

Besides the Gala Dinner panned for November 2017, where we invite you together with your Amway  business partners (specific criteria are uploaded on www.amway.ro since beginning of September 2016), we want to celebrate the 20th Anniversary of Amway in Romania also through a family event, aiming to consolidate the success, the trust and the partnership within the big family of Amway.

The Family Anniversary Event will take place in the summer of 2017, for 4 days/3 nights, in a beautiful local resort.

Do you want to share the joy of a special anniversary with family, partners, leaders and Amway team?

Below please find the qualification criteria:

Qualification period: November 2016 – February 2017

REQUIREMENTS TO BE ACCOMPLISHED DURING QUALIFICATION PERIOD

 

  1. Personal volume

200 PPV monthly. 

 

  1. GIP Payments – Leader Development.

Minimum 2 GIP payments– Leader Development, with payment according to the level of qualification (ex: for 18%, it will be taken into consideration the payment of 990 RON with the following structure 9/9/6. The payment of 660 RON for the 9/6/6 structure it wouldn’t be taken into consideration).

 

  1. Group volume
  • A cumulative group volume in the 4 months (November 2016 – February 2017) equal with:

 4 X baseline* + 2.000 GPV

 

  • ABOs with entry date between November 1st and December 31st 2016 can participate to the programme having to satisfy the same qualification criteria as the old ones (at least 200 Personal PVs and  2 GIP payments).

 

*Baseline = the average group volume from November 2015 until October 2016.

It is calculated as 4 X the average GPV from the months the Amway business was active in PY 2015/2016. It means that if an ABO started the business before November 2015, the monthly Award Group Volume average will be calculated for 12 months (November 2015 - October 2016) and, for those ABOs having less than 12 months of activity, the monthly AGV average will be calculated considering the number of months they are in the business until October 2016. .

REWARD

3 nights/ 4 days in a nice resort in Romania. Children are invited if qualified ABOs pays the extra expenses.   

We wish you a lot of success and we are waiting for you to celebrate this special moment together with as many partners from your groups!