Suspendare temporară a posibilității de a face cumpărături personale din Ucraina

Suspendare temporară a posibilității de a face cumpărături personale din Ucraina pentru toți Întreprinzătorii Privați Autorizați Amway și Cumpărătorii Privilegiați Plus Amway, a căror afacere de bază este înregistrată în oricare altă piață CLOS în afara Ucrainei.

Dorim să vă reamintim că posibilitatea de a face cumpărături personale din Ucraina pentru toți Întreprinzătorii Privați Autorizați Amway și Cumpărătorii Privilegiați Plus Amway, a căror afacere de bază este înregistrată în oricare altă piață CLOS în afara Ucrainei este în continuare suspendată, până la noi informări.

În situația în care descoperim vreo încălcare a interdicției ori vreo activitate care constituie o eludare a interdictiei, Amway va considera acea calificare ca nefiind în conformitate  cu Contractul Amway si cu anexele sale și, astfel, poate impune sancțiuni care pot merge, dar fără a se limita, până la neaprobarea calificării. 

 


Temporary ban  of personal purchases  in Ukraine  by ABOs/M+ from other CLOS markets

 

We would like to remind you, that  the  temporary ban  of personal purchases  in Ukraine by ABOs/M+  whose  Amway business is registered  in another CLOS market than Ukraine  is still  in force until further notice.
In case any violation or any activity which constitute a circumvention  of this ban is revealed, Amway shall treat such qualification as not in accordance with the ABO contract and Incorporated Documents and, thus, may impose the respective sanctions which include but are not limited to denial of qualification.