Persoanele Fizice Autorizate vor obține autorizație numai pentru cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN și vor putea desfășura activitățile pentru care sunt autorizate, singure sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de acestea cu contract individual de muncă.

Iar pentru întreprinzătorii persoane fizice, titulari ai unei Întreprinderi Individuale vor fi autorizați numai pentru maximum 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN și vor putea angaja cel mult 8 salariați.

PFA și Întreprinderile Individuale sunt obligate să se conformeze noilor reguli până la sfârșitul anului 2018.

În cazul în care nu a fost autorizată anterior pentru una sau mai multe activități, PFA sau Întreprinderea Individuală va trebui să solicite autorizarea acesteia/acestora.

În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului, respectiv 60 de zile calculate de la sfârșitul anului 2018, Oficiul Registrului Comerțului va radia din oficiu firmele care nu și-au îndeplinit obligația.

 

*Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să consultați Monitorul Oficial nr. 828 din 19 Octombrie 2016

 


The main legislative changes published in Official Gazette, regarding the Registered Sole Trader and Personal Enterprise*

 

The Registered Sole Traders will obtain authorization for no more than 5 types of activities stipulated by the CAEN code, and they will develop the authorized activities by their own or together with at maximum three other persons hired by them with individual working contract.

The Registered Sole Traders Entrepreneurs, who own an Individual Enterprise, will receive authorization for no more than 10 types of activities stipulated by the CAEN code, and they will have the possibility to hire at maximum eight employees.

Registered Sole Traders and Individual Enterprises are obliged to respect the new rules by the end of 2018. If one or more activities were not authorized previously, the Registered Sole Traders or the Individual Enterprise should request the authorization of it/them.

After 60 days from the expiration date, respectively 60 days calculated from the end of 2018, the National Trade Register Office will proclaim nonfunctional the enterprises which did not fulfill their obligations.

* For additional information, we advise you to consult Official Gazzete of Romania nr. 828 from the 19th of October 2016